27.7.08

VMloek

Spotted @ strandpromenaden utanför cod efter Maskinen. Snackades älg, älgkött och älgjakt. Löög.