17.8.08

2 stenhårda grabbar.

Vitlök4n och Stektlöken, spotted early morning at Andra Chansen, Waldås Terassen.