18.9.08

bringin' back the 90's

Som en hemuppgift i skolan så skall vi göra en webbsida i html om valfritt ämne med följande krav:

* Minst två olika rubriker
* Text uppdelad i flera stycken
* En punktlista (ordnad eller oordnad)
* En länk till annan webbsida (till en sida som ni INTE skrivit själv)
* En bild

Mitt resultat:
FUCK BERGHS SOC!
SU HAR DET!shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiet.