30.10.09

Keeping your refrigerator stocked will get Roger many women...

Det här kanske kan vara en tips så att Roger kan få någon dam att stanna på gården!

1 comment:

val 2018 said...

This is one of the most important blogs Val 2018 that I have seen, keep it up for more links and videos upload!